چه دندان هایی ممکن است در درمان ارتودنسی کشیده شوند؟

چه دندان هایی ممکن است در درمان ارتودنسی کشیده شوند؟

در این نوشته می خوانید :

کشیدن دندان

چرا باید برای ارتودنسی اقدام به کشیدن دندان کرد؟

درمان ارتودنسی اگرچه در بسیاری از موارد نیاز به کشیدن دندان ندارد اما در موارد به‌هم فشردگی شدید دندان‌ها یا دیگر مشکلات کاهش دهنده فضای اختصاص یافته به دندان‌ها در دهان ممکن است چاره‌ای جز کشیدن دندان باقی نماند.

چه دندان هایی نباید کشیده شوند؟

به عنوان یک قانون هرگز نباید دندانهای نیش کشیده شود حتی اگر کاملاً بیرون زده و یا نهفته باشند مگر شرایط به گونه ای باشد که دندان نیش نهفته در موقعیتی قرار گرفته باشد که امکان حرکت دادن آن وجود نداشته باشد . معمولاً دندانهای آسیای کوچک کشیده می شوند و دندان نیش در فضای مناسب قرار داده می شود.

گاهی براساس شرایط موجود ممکن است یک دندان ثنایا از فک پایین در قسمت جلو کشیده شود . فواصل دندانی کشیده شده با رفع شلوغی دندانهای دیگر و یا با عقب بردن دندانهای قدامی فک بالا و پایین پر می شوند. فواصل ایجاد شده در اثر کشیدن دندانها با حرکت سایر دندانها در پایان درمان به طور کامل بسته می شود و بیمار مشکلی از نظر داشتن فضا بین دندانها ، نخواهد داشت . معمولاً بیماران نگران هستند که در صورت کشیده شدن دندانها فضای آنها خالی می ماند اما در صورتی که دستور کشیدن دندان توسط متخصص ارتودنسی به درستی داده شده باشد این نگرانی بی مورد است .

در اثر درمان ارتودنسی و حرکت دندانها به فضای دندان کشیده شده ، ممکن است فضا برای رویش دندانهای عقل محیا گردد. کشیدن دندان عقل یا مولر سوم ممکن است در مواردی خاص  باعث مرتب شدن دندانهای جلو شود و از فضای دندان عقل یا مولر سوم می توان برای منظم کردن دندانهای نیش یا قدامی استفاده کرد .