نحوه صحیح کشیدن نخ دندان زمان ارتودنسی ثابت

در این نوشته می خوانید :

کشیدن نخ دندان ارتودنسی ثابت

به دلیل تجمع خرده های غذایی دور #براکت ها کشیدن روزانه نخ دندان در مدت زمانی که روی دندانهایتان براکت های #ارتودنسی_ثابت قرار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا این امر می تواند ریسک بروز حفرات پوسیدگی و ناراحتی لثه را در صورت وجود کربوهیدرات داخل غذای مصرفی کاهش دهد.
 دکتر حمید قاسمی #متخصص_ارتودنسی