مشکلات روانی دندان نا مرتب

در این نوشته می خوانید :

تعدادی مطالعات که در سال های اخیر انجام شده است این موضوع را که ناهنجاری فکی_دندانی شدید میتواند معلولیت اجتماعی حساب شود مورد تایید قرار داده است.کاریکاتور شخصی که خیلی باهوش نیست معمولا به صورت فردی با دندان های ثنایای بیرون زده نمایش داده میشود.جادوگری که سوار بر جارو است هم چانه ایی بیرون زده دارد که نشان دهنده ی ناهنجاری فکی_دندانی کلاس ۳است.دندان های مرتب و لبخند زیبا تاثیری مثبت در تمام سطوح اجتماعی و در تمام سنین دارد در حالی که دندان های نا منظم و بیرون زده تاثیر منفی به جای میگذارد.کودکانی که نیاز به درمان ارتودنسی برای آن ها پیش بینی میشود نوعا انتظار بهبود در سلامت اجتماعی و روان شناختی آنان رفته و کارکرد ایشان نیز به عنوان یکی از مزیات ثانویه درمانی بهبود پیدا میکند.

ظاهر یک فرد میتواند در انتظاراتی که معلمین دارند و به دنبال آن پیشرفت دانش آموزان در مدرسه، در یافتن شغل و انتخاب همسر موثر باشد.هیچ شکی نیست که کلا واکتش افراد نسبت به ظاهر صورت دندان های دیگران میتواند بر روی وضعیت رفتاری آن ها تاثیر بگذارد.در موارد شدید تر و مهم تر این وضیعت باعث معلولیت ناشی از ناهنجاری میشود.اگر ظاهر دندان های شما در روش برخوردتان با دیگران تاثیر گذار باشد، معلولیت دندانی شما از نوع شدید محسوب میشود.به نظر میرسد دلیل اصلی که مردم به دنبال درمان ارتودنسی هستند این است که مردم میخواهند مشکلات روانی اجتماعی مربوط به ظاهر صورت و دندان های خود را به حداقل برسانند.این مشکلات فقط مشکلات زیبایی نیست بلکه میتواند تاثیر بسیار مهمی روی کیفیت زندگی افراد بگذارد.

مشکلات روانی دندان نا مرتب

رابطه ی ناهنجاری فکی دندانی با آسیب و بیماری های دندانی

ناهنجاری فکی_دندانی به ویژه بیرون زدگی دندان های ثنایای ماگزیلا، احتمال آسیب دیدن دندان ها را افزایش می دهد.اگر ناهنجاری فکی_دندانی کلاس ۲درمان نشود احتمال دارد که از ۳مورد دندان بیرون زده فک بالا یک مورد دچار آسیب دیدگی شود، و بیشتر اوقات منجر به شکستگی کوچک در لبه ی مینایی می شود.به همین دلیل، کاهش احتمال آسیب به ثنایا های بیرون زده دلیل محکمی برای درمان زود هنگام ناهنجاری کلاس ۲نمی باشد.

اوربایت شدید، در حدی که ثتایا های پایین باکام تماس داشته باشد باعث آسیب جدی به بافت کام شده و در بعضی بیماران منجر به از دست رفتن زود هنگام قدامی های بالا و همچنین سایش شدید آن ها میشود.از بروز هر دوی تاثیرات یاد شده با درمان ارتودنسی میتوان جلوگیری نمود.