دستگاه فانکشنال فرانکل چیست؟

در این نوشته می خوانید :

دستگاه فانکشنال فرانکل

در سال ۱۹۵۰میلادی توسط دکتر الف فرانکل طراحی سند این دستگاه به وسیله ی تاثیر گذاری و اعمال نیرو بر روی بافت نرم
و ماهیچه های صورت و دهان تاثیرات خود را به صورت غیر مستقیم بر روی رشد فک و دندان ها میگذارد.
این دستگاه عمدتا متکی بر بافت های نرم است و بطور بالقوه نسبت تحریک بافتی بیشتری نسبت به دستگاه های فانکشنال
دیگر است و به همین علت درصد ریلاپس (برگشت پس از درمان) بعد از درمان ناشی از فشار بافت نرم در بیماران درمان شده با این دستگاه بسیار کمتر از دستگاه های فانکشنال دیگر می باشد.
در این دستگاه بیمار قادر به سخن گفتن است که استفاده تمام وقت از آن را آسان می کند و همین امر شانس موفقیت در درمان با این دستگاه را نسبت به دستگاه های دیگر افزایش می دهد.

دستگاه فانکشنال فرانکل

 

انواع دستگاه های فرانکل

دستگاه فرانکل در ۵ نوع ساخته می شوند :
فرانکل نوع ۱؛ جهت درمان در مال اکلوژن کلاس ۱همراه با کراودینگ
فرانکل نوع ۲؛ جهت درمان در بیماران با رابطه ی فکی کلاس ۲
فرانکل نوع ۳؛ جهت درمان در بیماران با رابطه ی فکی کلاس ۳
فرانکل نوع ۴؛ جهت درمان در بیماران با ناهنجاری اپن بایت
فرانکل نوع ۵؛ جهت درمان در بیماران با ناهنجاری long face