ثابت فانکشنال

ثابت فانکشنال

در این نوشته می خوانید :

دستگاههای فانکشنال ثابت( Fixed functional appliances) همان کاربرد دستگاههای فانکشنال متحرک را دارند با این تفاوت که توسط ارتودنتیست روی دندانهای بیمار نصب شده و بیمار توانایی خارج کردن آنها را ندارد. در نتیجه نیاز به همکاری بیمار کمتر می شود.

البته برای کسب نتایج بهتر لازم است بیمار بصورت ارادی و فعال فک خود را جلو نگه دارد و این دستگاه بیشتر نقش یک هدایت کننده و یاد آوری کننده را داشته باشد.
یکی از معروفترین انواع این دستگاهها، دستگاه هربست (Herbst) می باشد که فک بیمار را به سمت موقعیتی جلوتر از موقعیت موجود هدایت می کند و بدین ترتیب سبب تسریع رشد قدامی فک پایین می شود.