تعرفه درمان

تعرفه درمان

در این نوشته می خوانید :

هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی به نوع ناهنجاری ، نحوه درمان ، سن بیمار، شدت ناهنجاری ، نوع دستگاه به کار برده شده اعم از ارتودنسی متحرک ،ارتودنسی ثابت و یا ارتودنسی دیمون ، ارتودنسی با براکت های هم رنگ دندان، ارتودنسی نامرئی ، ارتودنسی لینگوال و غیره بستگی دارد.

هزینه های جراحی فک و صورت

ناهنجاری برخی از بیماران به گونه ایی است که به تنهایی با ارتودنسی درمان نمی شوند. این گروه از بیماران نیاز به ارتودنسی به همراه جراحی دارند که طبیعتا هزینه های آنها به علت جراحی و شدت مشکل بیشتر خواهد بود. برخی از بیماران نیاز به دستگاههای خارج دهانی دارند. برخی از بیماران نیاز به مینی اسکرو (Mini screw) دارند.

دستگاههای به کار برده شده برای بیماران براساس نوع ناهنجاری متفاوت است و از سوی دیگر طول مدت درمان هم براساس سن مراجعه بیمار ، شدت ناهنجاری ، ارثی بودن یا نبودن ناهنجاری متفاوت است . اگر بیمار تمایل به استفاده از براکت های شفاف (سرامیکی یا کامپوزیتی) داشته باشد ، به علت هزینه زیاد این براکت ها ، هزینه کل درمان افزایش می یابد.

هزینه درمان ارتودنسی در جلسه اول که به طور رایگان انجام می شود براساس نوع دستگاه به کار برده شده و نوع ناهنجاری به بیمار گفته می شود و بر روی شرایط پرداخت توافق می گردد .قسمتی از هزینه در ابتدا و قسمت دیگر در طول درمان به طور اقساط توسط بیمار پرداخت میشود.  هم چنین در بیمارانی که نیاز به درمان ارتودنسی به همراه جراحی فک دارند هزینه درمان ارتودنسی به بیمار گفته می شود و هزینه جراحی که توسط جراح فک و صورت انجام می شود ارتباطی به هزینه های ارتودنسی نخواهد داشت .

نحوه استفاده از بیمه برای ارتودنسی

برخی از بیمه ها تمام و یا قسمتی از هزینه درمان را پوشش می دهند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه می بایست با مطب تماس بگیرید.