تاثیرات شگفت انگیز لبخند زدن

تاثیرات شگفت انگیز لبخند زدن

در این نوشته می خوانید :

انچه که قابل قبول و عینی است تاثیر ما بر دیگران و بازتاب رفتار ما به خودمان است ،لبخند زدن یک رفلکس مثبت و خوشایند است که در نگاه اول به خودمان باز میگردد و درذهن مخاطب ما ایجاد و به عنوان بازتاب رفتار به خودمان باز می گردد .لبخند نماینگر تایید رفتار یا خصوصیات دیگران است و نشانه ای از شادی و نگرش مثبت است به همین دلیل ما گرایش زیادی به افراد خنده رو داریم و معمولا به افراد خنده رو جذب می شویم

بر اساس تحقیقات پرفسور روث کمپبل از دانشگاه لندن بافت عصبی منحصر به فردی به نام عصب آینه ایذدر مغز انسان وجود دارد که وظیفه اش تشخیص نوع حرکات دیگران، تفسیر آن ها و ارسال پیامی مشابه به دیگر اعضای بدن است به همین خاطر دیگران به طور ناخودآگاه و خودکار هر رفتاری را که از ما ببینند تکرار می کنند و لبخند زدن به افراد باعث واکنش مثبت آن ها می شود بالعکس اخم و ترشرویی تاثیر ناخودآگاه منفی و ناخوشایندی بر ذهن مخاطبان ما می گذارد.

بر اساس کدهایی که در سیستم عصبی انسان ها وجود دارد عمل فیزیکی لبخند زدن این پیام را به فرد مقابل می دهد که خواهان صمیمیت بیشتری با او هستیم لبخند ابزاری سودمند جهت بهبود روابط افراد می باشد ،از فواید عادت لبخند زدن هم درخودمان میتوان از تاثیر فوق العاده لبخند در روابطمان اشاره کرد در واقع میتوان گفت اولین و بهترین استراتژی در مذاکرات و روابط میتوان به لبخند اشاره کرد و تاثیرات آن را دید

این راه کار با تمرین و تکرار در پس زمینه چهره ما ثابت شده و دیگر به صورت ناخود آگاه خود را نشان می دهد و بصورت ناخوداگاه گااهی لبخند میزنیم لبخند باید صمیمانه باشد و کاملا واقعی باشد در زمان خندیدن چشمها نیز باید بخندند (حتی چین خوردگی‌های زیر چشم) می توانید زمانی که میخندید به آینه نگاه کنید تا لبخندی زیبا داشته باشید .

آنقدر به آینه نگاه کنید تا فرق یک لبخند صادق و صمیمانه را با یک لبخند معمولی تشخیص دهید. پس از اینکه معنای واقعی آنرا متوجه شدید می‌توانید بیرون بروید، به دیگران لبخند بزنید و تاثیر مثبت آنرا به وضوح مشاهده کنید.

البته بایدبدانیم که اگر بی‌موقع و نابجا، هر کسی را که می‌بینید، به او لبخند بزنید، مطمئناً این کار شما نتیجه معکوس در بر خواهد داشت، به همین دلیل باید لبخند زدن خود را کنترل کنید.