استاندارد زیبایی

استاندارد زیبایی

در این نوشته می خوانید :

استاندارد زیبایی حقیقتا مجموعه و مقایسه‌ای است که شما دیده و یا تجربه کرده‌اید.در تمامی نقاط دنیا شاخص های زیبایی با هم متفاوت و رده های مختلفی نیز دارند

بعضی از موارد در دنیا وجود دارند که در همه جا شاخص زیبایی هستند ودر واقع نماد زیبایی می باشند مانندگل ،حتی فکر کردن به گل هم زیبایی را در ذهن ما تجسم میکند

وقتی شما گلی را مشاهده می‌کنید و فکر می‌کنید که زیباست، و همین موضوع در مورد لبخند نیز صدق میکند  .

استاندارد زیبایی در گذر زمان

میدانیم که استانداردهای زیبایی با گذشت زمان و با تغییر بافت اجتماعی، تفاوت کرده است اما در مورد لبخند اینگونه نیست لبخند زیبا نه تنها در نگاه اول بلکه در حین صحبت کردن میتوان تاثیر بسزایی روی افراد بگذارد.

استاندارد زیبایی
لبخند و تکامل

در بسیاری از مذاکرات از افرادی استفاده می شود که لبخند زیبا و جذابی دارند یک لبخند زیبا می‌تواند یک چهره را زیبا جلوه دهد و در واقع میتواند باعث تکامل زیبایی افراد شود بسیار افرادی دیدیم که چهره زیبایی ندارد اما لبخند بسیار زیبا و همچنین تاثیر گذاری دارند ما این افراد را بسیار زیبا تلقی میکنیم و بلعکس بسیار افرادی هستند که صورتی زیبا چشمانی گیرا دارند و تناسب صورت مناسب دارند

اما متاسفانه لبخند زیبایی ندارند یا به دلیل مرتب نبودن دندان ها یا به دلایل دیگر …

در واقع در تمام دنیا هم زنان و هم مردان به دنبال زیبایی هستند و چه بهتر که این زیبایی هزینه چندانی  در پی نداشته باشد لبخند زیبا از جمله کارهای زیبایی می باشد که میتوان از سنین کودکی ان را حفظ کرد و همیشه تا پایان عمر ان را داشته باشیم