ارتودنسی زیبائی چیست؟

ارتودنسی

در این نوشته می خوانید :

ارتودنسی زیبائی یکی از اهداف جانبی ارتودنسی است که اگر چه بر زیبایی صورت تاثیر بسیار زیادی دارد. اما در بسیاری موارد ا علاوه بر جنبه زیبایی، جنبه های درمانی نیز دارد.ارتودنسی درمانی است که به درمانی زیبایی معروف شده است. اگر چه ارتودنسی بر زیبایی صورت تاثیر بسیار زیادی دارد. اما در بسیاری موارد ارتودنسی علاوه بر جنبه زیبایی، جنبه های درمانی نیز دارد.

بررسی ها نشان می دهد پس از چشمها که در زیبایی تاثیر بالایی دارند، لبخند زیبا مهمترین عنصر در چهره فرد می باشد.درمان ارتودنسی درمانی است که در میان درمانهای دندانپزشکی تاثیر بسیار زیادی بر زیبایی لبخند می گذارد.

ارتودنسی یکی از تخصص های دندانپزشکی است که به معنی ردیف کردن دندان ها می باشد. هدف از این کار، مرتب کردن دندان های فک بالا یا فک پایین و یا هر دو فک توسط متخصص مربوطه می باشد، ولی دو نکته مهم دیگر را نیز به طور هم زمان باید در نظر داشت:

ارتودنسی زیبائی

  1. تغییر موقعیت دندان ها برای ردیف و هماهنگ نمودن آن ها با یکدیگر که با حرکت دندان در داخل استخوان صورت می گیرد.
  2. درمان هایی که با هدف تغییر موقعیت استخوان ها در طول رشد صورت می پذیرد که به این روش فانکشنال و یا ارتوپدیک نیز می گویند.
  3. درمان هایی که برای اماده سازی وضعیت دندان ها برای جراحی فک و صورت انجام می گیرد.

 

با توجه به حساسیت و اهمیت ارتودنسی و نیز احتمال بروز آسیب هایی بدون بازگشت که از نتایج درمان نادرست ارتودنسی و به دست افراد غیر متخصص صورت می پذیرد،  لازم است تا برای انجام این امر به بهترین متخصص ارتودنسی مراجعه نمود.