ارتودنسی اینویزیلاین

در این نوشته می خوانید :

ارتودنسی اینویزیلاین یا ارتودنسی نامرئی چیست؟

یکی از روش های جدید ارتودنسی، ارتودنسی اینویزیلاین است در این شیوه بجای براکت و سیم  از پلاک هایی شفاف جهت حرکت دندانها به موقعیت مطلوب استفاده می شود. در واقع بین وضعیت نامرتب دندانها تا حالت ردیف پیش بینی شده توسط کامپیوتر در لابراتوارهای ویژه ای اقدام به تولید پلاک های بی رنگ متعددی می گردد. هر پلاک چند هفته توسط بیمار روی دندانها گذاشته می شود و سپس پلاک بعدی جای آن را می گیرد به این ترتیب مانند انیمیشن رفته رفته دندانها ردیف می شوند

ارتودنسی

علی رغم فلسفه جذاب این روش و از همه مهمتر عدم استفاده از دستگاههای فلزی هنوز به دلایل فنی نتوانسته است جایگزین روش معمول ارتودنسی با سیم و براکت شود. به عبارتی کاربرد آن بیشتر محدود به کیس های خفیف  و تحت شرایط معین می گردد. مضافا بر اینکه در ایران اساسا تکنولوژی دیجیتال و لابراتواری آن ورود پیدا نکرده است بنابراین تبلیغات داخلی مبنی بر ارتودنسی با پلاک های شفاف یا ارتودنسی اینویزیلاین و حتی گاهی تحت عنوان ارتودنسی نامرئی به جهت محدودیت های فنی و امکانات درمانی هنوز پشتوانه درستی ندارند

از سوی دیگر هزینه درمان با این روش نزدیک به ۳ برایر روش عادی است عامل دیگری بر اینکه که حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا هم مخاطبین زیادی جلب نکرده است.

بدیهی است با در نظر گرفتن توانایی پایین تر این روش در مرتب کردن دندانها از سویی و محدودیت های تکنیکی داخل کشور، صَرف چنین قیمتی برای درمانی تحت عنوان ارتودنسی نامرئی در ایران امری غیر منطقی و در مواردی آسیب رسان می باشد. بهترین گزینه برای بیمارانی که نمی خواهند دستگاههای ارتودنسی شان زیاد به چشم بیاید استفاده از براکت های سرامیکی نسل جدید می باشد که می توانید اطلاعات کاملی پیرامون آنها در وبسایت ما ملاحظه کنید.