آلبوم عکس های قبل و بعد از درمان
اینجا میتوانید تصاویر کسانی که برنده جایزه لبخند شده اند را ببینید

شماره پرونده : ۱۰۱۴

کلاس فکی :  کلاس ۱

نوع ناهنجاری : کراودینگ دندانی

طول مدت درمان : ۲۲ ماه

توضیحات :
اصلاح طرح لبخند در بیمار با رابطه فکی کلاس ١ همراه با کراودینگ دندانی. درمان بدون کشیدن دندان در مدت ٢٢ ماه انجام شد.

تصاویر بعد از درمان

تصاویر قبل از درمان