اصلاح تنگی فک بالا واصلاح رابطه فکی کلاس III

قیل از درمان

 

بعد از درمان