اصلاح اصلاح تنگی فک پائین

قبل از درمان

دکتر حمید قاسمی متخصص ارتودنسی در کرج،متخصص ارتودنسی و ناهنجاری فک

 

بعد از درمان

دکتر حمید قاسمی متخصص ارتودنسی در کرج،متخصص ارتودنسی و ناهنجاری فک