نحوه مسواک زدن صحیح دندانها

در این نوشته می خوانید :

مسواک زدن

مسواک زدن

مسواک زدن در هنگام استفاده از ارتودنسی ضروری بوده و برای اینکه تمام دندانها تمیز شود ، باید طبق روالی منظم انجام شود. همان طور که می دانید دندانها  به غیر از سطوح در تماس با هم که باید با نخ دندان تمیز شود دارای سه سطح بیرونی (سمت گونه) ، سمت درونی (سمت زبان یا کام) و سطح رویی یا جونده (که جویدن را انجام می دهد) می باشد.
مسواک زدن را مثلا به این صورت شروع می کنید که از سطح بیرونی دندانهای بالا از آخرین دندان سمت چپ اغاز گشته و بعد از تمیز شدن این ناحیه مطایق روشی که در ذیل آمده ، مسواک را کمی جلو آورده و ناحیه دوم تمیز می شود ، جلو آوردن مسواک نباید زیاد باشد به نحوی که ناحیه دوم با اول همپوشانی داشته باشد.

به همین ترتیب تمام سطح بیرونی دندانهای بالا تمیز شده و بعد سطح داخلی دندانهای بالا به همین ترتیب از سمت چپ تا آخرین دندان سمت راست تمیز می شود. در پایان سطح جونده دندانهای بالا باز هم با همان ترتیب تمیز می گردند.در مورد دندانهای پایین نیز همین مراحل انجام می شود.

مرحله۱:

ابتدا مقدار کمی خمیر دندان روی مسواک خشک قرار دهید ،مسواک زاویه ۴۵ درجه باسطح خارجی دندان داشته و جهت الیاف مسواک به سمت براکت ها باشد.

مسواک زدن

مرحله۲:

جهت نفوذ الیاف مسواک به شیار بین لثه ودندان لازم است از حرکات لغزشی با دامنه کوتاه یا حرکات چرخشی به مدت ۱۰ ثانیه برای هر دندان استفاده نمائید.

مسواک زدن

مرحله۳:

در این مرحله سطح داخلی دندانها تمیز می شود.با قرار دادن مسواک به طور مایل و با حرکات لغزشی با دامنه ی کوتاه این عمل را انجام دهید.

مسواک زدن

مرحله۴:

مسواک زدن دندان های فک پایین  از محل تماس دندان و لثه به سمت بالا شروع و مانند فک بالا ادامه می یابد. در انتها برای تمیز شدن زبان می توانید زبان به به آرامی از عقب به جلو مسواک نمایید.

مسواک زدن

 

 

 

 

نخ دندان:

استفاده از نخ دندان برای تمیزکردن سطوح بین دندان ها حداقل یکبار در روز ضروری است البته از نظر اولویت بعد از مسواک معمولی و مسواک بین دندانی قرار دارد .برای این منظور ۳۰ سانتی متر از نخ بریده و طبق دستورات زیر عمل نمائید.
Super floss  که دارای دو قسمت نازک سفت و خشک و قسمت ضخیم تر اسفنجی و نرم می باشد. از قسمت نازک برای گذراندن نخ از زیر سیم و از قسمت دیگر برای نخ زدن استفاده می شود.
مرحله ۱: انتهای نازک و سفت از بین فضای دندان و دستگاه ارتودنسی عبور دهید.

نخ دندان

مرحله ۲: با گرفتن دوطرف نخ دندان با انگشت دودست به ارامی نخ را در بین دندانها کشیده و خیلی ملایم آنرا بر روی سطح دندان به بالا و پائین حرکت دهید .

نخ دندان

 مرحله ۳: نخ را تا زیر لثه و بر روی دو دندان مجاور حرکت داده شود.هرگز نخ دندان را به صورت حرکت اره ایی روی لثه نکشید. هدف تمیز شدن دو سطح دندانی مجاور هم می باشد.

نخ دندان

مرحله ۴: نخ را تا زیر لثه و بر روی دو دندان مجاور حرکت داده شود.در هر ناحیه تماس دو سطح وجود دارد که مربوط به دو دندان مجاور می باشد و این دو ناحیه با دو جهت حرکتی مخالف هم تمیز می شوند.

نخ دندان

 

 

برس بین دندانی

برس بین دندانی
برس بین دندانی وسیله  مفید و بسیار مهم  برای تمیز نمودن نواحی دندانی در زیر سیم و اطراف براکتها می باشد.از این وسیله به اهستگی و با دقت مطابق شکل استفاده نمائید.باید سمت چپ و راست براکتها به صورت تک به تک حتما تمیز شود که مسواک از بالا پایین سیم عبور داده شده و با حرکت رفت و برگشتی به بالا و پایین سطح دندان در مجاورت براکت تمیز می شود. در صورتیکه سطح بالا و پایینی براکت نیز با این مسواک تمیز شود بسیار عالی خواهد بود. بعد از مدتی استفاده از این مسواکها پرزهای سر آن تخریب می شود که باید تعویض شوند ( بین ۲-۱ ماه)