ارتودنسی نامرئی یا ارتودنسی با براکت های هم رنگ دندان

ارتودنسی با براکت همرنگ

در این نوشته می خوانید :

ارتودنسی نامرئی یا ارتودنسی با استفاده از براکت های بی رنگ با استفاده از براکت های نامرئی سرامیکی (شیشه ای) Ceramic brackets یا از براکت های کامپوزیتی(Composite brackets)  بجای براکت های فلزی رایج انجام شده و بقیه مراحل و روش های درمانی هیچ تفاوتی با روش های معمول ندارد.

در این روش سیم ارتودنسی که از بین براکت های سرامیکی گذرانده می شود ، دیده می شود و در صورت تمایل بیمار می توان از سیم های روکش دار سفید رنگ و همرنگ دندان استفاده کرد . براکت های هم رنگ انتخاب بیمارانی است که به دنبال براکت هایی با جلب توجه کمتر هستند . این براکت ها همرنگ دندان می باشند .

در این روش چون براکت ها بر سطح خارجی دندانها چسبانده می شوند ، از فاصله بسیار نزدیک قابل رویت می باشد ولی در فعالیتهای روزمره بیماران کمتر دیده می شود و بیماران از نظر دیده شدن درمان ارتودنسی با این روش ابراز رضایت می کنند .

همچنین باید دانست که حرکت دندانها در این روش نسبت به براکت های فلزی کندتر است ، در نتیجه درمان طولانی تر می شود .