تیم درمان

چه کسانی لبخند شما را می سازند؟

متخصص ارتودنسی در کرج و تهران

بیتا ابراهیمی

تحصیلات : فوق لیسانس پژوهش هنر

سابقه کار: مدیر داخلی (۳ سال)- دستیار (۴ سال)

سمت : سوپروایزر

فائزه شریف

تحصیلات : لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات (IT )

سابقه کار : مدیریت تبلیغات مجازی و عکاسی  (۳ سال)

سمت : مدیریت تبلیغات مجازی – عکاس

مریم آوجیان

تحصیلات : لیسانس مددکاری اجتماعی خانواده

سابقه کار : بهداشت کار دهان و دندان (۶ سال)

سمت : بهداشت کار دهان و دندان

نیلوفر جعفری

تحصیلات : لیسانس روانشناسی

سابقه  کار : دستیار دندانپزشک (۷ سال )

سمت : پذیرش

ستایش افضلی

تحصیلات : لیسانس مهندسی پرشکی

سابقه کار : بهداشت کار دهان و دندان (۴ سال )

سمت : بهداشت کار دهان و دندان

کتایون اسحاقی

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سابقه کار : بهداشت کار دهان و دندان (۱۰ سال )

سمت : بهداشت کار دهان و دندان

مینا آهون بر

تحصیلات : لیسانس روانشناسی بالینی

سابقه کار : مددکار و روانشناس بالینی (۳ سال )

سمت : پذیرش

هلن ختائی زاده

تحصیلات : لیسانس روانشناسی

سابقه کار : دستیار ارتودنسی (۱۰ سال )

سمت : بهداشت کار دهان و دندان