تیم درمان ما
چه کسانی لبخند شما را می سازند؟

 

مهرنوش صفایی

مدیر داخلی

فروغ راهداریان

دستیار تخصصی ارتودنسی

دکتر حمید قاسمی

دکتر حمید قاسمی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

مریم آوجیان

دستیار ارتودنسی

ستایش افضلی

دستیار ارتودنسی

تیم درمان ما
چه کسانی لبخند شما را می سازند؟

 

دکتر حمید قاسمی

دکتر حمید قاسمی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

مهرنوش صفایی

مدیر داخلی

فروغ راهداریان

دستیار تخصصی ارتودنسی

مریم آوجیان

دستیار ارتودنسی

ستایش افضلی

دستیار ارتودنسی