دانستنی ها

نحوه استفاده از موم ارتودنسی

نحوه استفاده از موم ارتودنسی

نحوه استفاده از موم ارتودنسی چگونه است؟ موم ارتودنسی در مواردی استفاده می گردد که دستگاههای ارتودنسی ثابت یا متحرک برای لب یا لپ و گونه شما مزاحمت ایجاد کند