دانستنی ها

ارتودنسی

همه چیز درباره ارتودنسی

  ارتودنسی با هدف ردیف کردن و تصحیح موقعیت دندانها نسبت به جایگاهشان در فک و همچنین تصحیح رابطه دو فک با یکدیگر و با دیگر اجزای صورت می باشد.

ارتودنسی

ارتودنسی زیبائی چیست؟

ارتودنسی زیبائی یکی از اهداف جانبی ارتودنسی است که اگر چه بر زیبایی صورت تاثیر بسیار زیادی دارد. اما در بسیاری موارد ا علاوه بر جنبه زیبایی، جنبه های درمانی