بایگانی تگ ها: ارتودنسی لینگوال

ارتودنسی لینگوال (Lingual orthodontics)

ارتودنسی لینگوال

ارتودنسی لینگوال ارتودنسی لینگوال روشی است که در آن اجزا یا دستگاهها پشت دندانها و در مجاورت زبان قرار می گیرد. اگرچه جنس براکت ها فلز است ولی با توجه به این که در پشت دندانها قرار می گیرد که دستگاههای دیده نمی شود . عمده ترین مزیت این دستگاهها ، نا پیدا بودن آنها […]