آلبوم عکس‌های قبل و بعد از درمان

نوع ناهنجاری : Bimaxillary Dentoalveolar Protrusion

طول مدت درمان : ۲۰ ماه

توضیحات :
درمان ارتودنسی بیمار همراه با جلوزدگی فک بالا و پایین که در مدت ۲۰ ماه انجام شد. به تغییرات بافت نرم خصوصاً لب‌های بالا و پایین دقت کنید. این تغییرات بواسطه رتروژن (عقب بردن) فک بالا و پایین ایجاد شده است.

تصاویر قبل و بعد از درمان

جلوزدگی فک بالا و پایین
درمان جلوزدگی فک بالا و پایین
ارتودنسی جلوزدگی فک
درمان ارتودنسی دندان و فک
درمان جلوزدگی فک بالا و پایین
ارتودنسی فک بالا و پایین
درمان ارتودنسی دندان
ارتودنسی دندان