هزینه ارتودنسی در کرج

هزینه ارتودنسی در کرج

هزینه ارتودنسی در کرج

هزینه ارتودنسی در کرج

هزینه ارتودنسی در کرج و در کلینیک تخصصی ارتودنسی دکتر قاسمی در بیماران مختلف بسته به ویزگی های فیزیکی و فک ایشان و طرح درمان پیشنهادی کاملا متفاوت بوده و نمی توان هزینه ثابتی را برای افرتد مختلف در نظر گرفت.

از آنجایی که محاسبه هزینه ارتودنسی از طریق تلفنی و یا اینترنتی مقدور نمی باشد و تعیین دقیق این هزینه تنها در صورت ویزیت بیمار و مشخص شدن روش درمانی مورد نیاز براین آن بیمار  امکان پذیر می باشد،بیمار در کلینیک تخصصی ارتودنسی دکتر حمید قاسمی بصورت رایگان مشاوره می شود و هزینه دقیق ارتودنسی و شرایط درمانی و شرایط پرداخت بصورت کامل و تفضیلی توضیح داده می شود

نحوه پرداخت هزینه ها

نحوه پرداخت هزینه ها بدین صورت می باشد که قسمتی از هزینه در ابتدا و قسمت دیگر در طول درمان به طور اقساط توسط بیمار پرداخت می شود.

با  توجه به وضعیت کنونی  گفتن هزینه تقریبی ارتودنسی کاره دشواری است چون ممکن است بیمار علاوه بر مشکل دندانی ،ناهنجاری فک و صورت نیز داشته باشد