دکتر حمید قاسمی متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت در کرج و فردیس بوده که دارای بورد تخصصی ارتودنسی می باشند.

ایشان از اعضا انجمن ارتودنسی آمریکا  و  انجمن ارتودنسی ایران  و همچنین فدراسیون جهانی ارتودنسی  WFO بوده و به عنوان عضو فعال انجمن تدریس تکنیک ارتودنسی MEAW  از دانشگاه کاناگاوا ژاپن مشغول به فعالیت می باشند.